Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Tùng

Tên Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm các sóng điện thế kích thích thị giác ở trẻ bình thường và trẻ nhược thị”.

Thuộc chuyên ngành: Sinh lý học, Mã số: 62720107

Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

Phòng QLĐT Sau đại học