Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo danh sách phòng, sơ đồ giảng đường thi Ngoại ngữ CKI,II, CKI Bộ Công An 7h 30 ngày 1-4-2017

Thông báo danh sách phòng, sơ đồ giảng đường thi Ngoại ngữ CKI,II, CKI Bộ Công An 7h 30 ngày 1-4-2017

1. DS phòng thi 

2. Sơ đồ giảng đường Hồ Đắc Di

3. Sơ đồ Giảng đường B4

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học