Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 20 (2011-2013)

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 20 (2011-2013)

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ khóa 20 (2011-2013) cho 317 học viên.

Nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tốt các anh/ chị.

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_