Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Kế hoặch thi tốt nghiệp CKI,II, BSNT năm 2017

Để chuẩn bị cho kế hoạch thi tốt nghiệp Sau đại học (CKII khóa 29 - CKI khóa 20 - BSNT khóa 39) năm 2017 Phòng QL Đào tạo Sau đại học gửi tới Viện/ Khoa Bộ môn kế hoạch và thời gian tổ chức thi Lâm sàng, Lý thuyết.

Xin xem kế hoặch chi tiết tại đây

009bet