Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 23 năm 2017 dự kiến vào 02 ngày 08, 09/11/2017, tiếp nhận bài báo cáo khoa học từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 15/9/2017

Thông tin chi tiết về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2017: xin mời xem tại đây.

Phòng QLĐT Sau đại học

009bet
1