Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG PHÁT THẺ DỰ THI CHO THÍ SINH THI TUYỂN CKI, CKII NĂM 2017

Thông báo lịch tập trung phát thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thông báo lịch tập trung thí sinh dự thi tuyển CKI, CKII năm 2017 để nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi như sau:

1. Thời gian:     8h00-10h30 ngày 08/8/2017

2. Địa điểm: 

   - Thí sinh dự thi tuyển CKII:  giảng đường 303 - tầng 3, khu Hồ Đắc Di

   - Thí sinh dự thi tuyển CKI: các giảng đường 301, 302, 304, 305 - tầng 3, khu Hồ Đắc Di;  chi tiết tại đây

   - Các chuyên ngành tập trung chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ:    BSCKII. Nguyễn Thị Lan

                                            Điện thoại:  0987567270

                                            Email:   lannguyendhy@hmu.edu.vn 

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học