Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo Nội dung nhập học CKI,CKII ngày 12/10/2017

Nhà trường thông báo tới các học viên CKI khoá 22, CKII khoá 31 thời gian đóng học phí, địa điểm tập trung của CKI khoá 22 và bổ sung giấy tờ làm thẻ học viên

1. Thời gian đóng học phí năm thứ nhất của CKI, CKII:

 Ngày thứ năm (12/10/2017): Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 1h30-16h30, tại Phòng 114, tầng 1, nhà A1

hoặc chuyển khoản vào tài khoán số: 0301000111111 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung: {Họ và tên}{ngày sinh}{chuyên ngành}{khoá} nộp học phí năm ......

 

Sau thời gian trên, nếu học viên không hoàn thành thủ tục nộp học phí theo yêu cầu sẽ không được xét thi chứng chỉ những môn học trong thời điểm đó.

  * Chi tiết học viên cần đóng các khoản tại đây

2. Địa điểm tập trung của CKI khoá 22. Doì Hội trường lớn không đủ chỗ vì vậy Phòng Quản lý đào tạo thông báo cho 2 chuyên ngành Nội khoa Sản phụ khoa tập trung tại Giảng đường 201 Hồ Đắc Di vào thời gian như trong giấy triệu tập.

3. Đề nghị học viên có tên trong danh sách cần hoàn thiện tủ tục mở thẻ liên kết trong ngày 12/10/2017. Liên hệ tại phòng 323, tầng 3, nhà A1, gặp Cô Hoà.

* Chi tiết danh sách tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học