Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo danh sách học viên Sau đại học nhận bằng tốt nghiệp ngày 23-11-2017

Danh sách học viên Sau đại học nhận bằng tốt nghiệp ngày 23-11-2017

1. Xin mời xem danh sách học viên Sau đại học nhận bằng tại đây

2. Bàn làm thủ tục nhận lễ trao bằng tại đây

3. Giấy mời nhận bằng tại đây

4. Sơ đồ Hội trường Lớn tại đây

5. Sơ đồ Nhà bạt tại đây

6. Chương trình trao bằng tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học