Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Nam

Tên Đề tài: “Nghiên cứu thăm dò chức năng nghe,  chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả thính lực của trẻ cấy điện cực ốc tai”.

Thuộc chuyên ngành: Tai Mũi Họng, Mã số: 62720155

Thời gian: 14h00, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự

Phòng QLĐT Sau đại học