Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch "Giao lưu trực tuyến"

Thực hiện kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2018, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức giao lưu trực tuyến với sinh viên, học viên toàn trường.

Thời gian: từ 19h00 đến 21h00, thứ Tư ngày 07/3/2018

Hệ thống bắt đầu nhận câu hỏi tại website: hmu.edu.vn từ 00h ngày 02/3/2018 và sẽ đóng lại vào hồi 21h00 ngày 07/3/2018

Đề nghị tất cả sinh viên, học viên trong toàn trường quan tâm đặt câu hỏi trong thời gian trên.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_