Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo gặp mặt học viên SĐH chuẩn bị bảo vệ năm 2018

Thông báo

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học thông báo: Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các bạn học viên Sau đại học nhằm phổ biến các quy trình cho công tác bảo vệ đề cương và luận văn năm 2018.
 
Thời gian: 

Ca 1: Từ 8h00-9h30 thứ 7 ngày 12/5/18: Tập trung các đối tượng chuẩn bị bảo vệ đề cương năm 2018

Ca 2: Từ 10h00-11h30 thứ 7 ngày 12/5/18: Tập trung các đối tượng chuẩn bị bảo vệ luận văn năm 2018

Địa điểm: Hội trường Lớn trường ĐHYHN

Chủ trì: Ban giám hiệu và PGS.Hưng

 
Đề nghị các học viên CKII, Cao học và Bác sĩ nội trú đến dự đông đủ
Những bạn không tham dự sau này có sai sót trong việc bảo vệ luận văn nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm
 
Xin cám ơn