Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC ĐƯỢC XÉT Ở NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ - NĂM 2018

Do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế, chỗ ở nội trú tại ký túc xá của nhà trường không đáp ứng được cho tất cả học viên viên sau đại học đã trúng tuyển năm 2018.

Căn cứ trên thực tễ chỗ ở nội trú hiện có, Ban quản lý KTX xét điều kiện chỗ ở nội trú được dựa trên tiêu chí ưu tiên vùng miền, khu vực công tác hiện tại của học viên để bố trí chỗ ở nội trú. 

Danh sách học viên được xếp chỗ ở Nội trú cụ thể xem tại đây.

Học viên làm thủ tục đăng ký ở nội trú trong giờ hành chính ngày 11-12/10/2018 tại văn phòng Ban quản lý KTX, phòng 103, tầng 1 tòa nhà 15 tầng

Sau quá trình nhập học, học viên có tên trong danh sách không đăng ký ở nội trú, Ban Quản lý KTXX sẽ xét bổ sung cho các học viên khác.