Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 26/01/2019 (CKII khoá 32 và CKI khóa 23, BSNT, Thạc sĩ, CKI đề án 585)

 

Danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 26/01/2019 (CKII khoá 32 và CKI khóa 23, 585, Thạc sĩ, BSNT) Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 26/01/2019 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di và B3

Đối tượng: CKII khoá 31, 32 và CKI đề án 585

1. Danh sách phòng thi xem tại đây

2. Sơ đồ phòng thi xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_