Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 16 và 17 tháng 02 năm 2019

Danh sách thi

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2019 như sau:
 
Môn thi triết học
  1. Thời gian: 7h30 ngày 16/02/2019 (thứ Bảy)
  2. Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di
  3. Đối tượng: CH26 và CH27
  4. Danh sách thi xem tại đây
Môn thi Nghiên cứu khoa học
  1. Thời gian: 7h30 ngày 17/02/2019 (Chúa nhật)
  2. Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
  3. Đối tượng: CH26 và CH27
  4. Danh sách thi xem tại đây
Học viên phải xem trước danh sách thi, thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 314 tầng 3 nhà A1 trước 16h00 ngày 14/2/19 nếu có sai sót
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan
Chúc các học viên thi tốt