Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Hà Ngọc Chiều

Tên đề tài:  “Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel Fluor ở người cao tuổi thành phố Hải Phòng”.

Thuộc chuyên ngành: Răng Hàm Mặt, Mã số: 62720601

Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học