Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Kế hoạch thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2019

Để chuẩn bị việc tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2019. Nhà trường thông báo tới Viện/Khoa/Bộ môn và học viên kế hoạch chi tiết về thời gian thi Lâm sàng, Lý thuyết và bảo vệ luận văn cho đối tượng CKI khóa 22, CKII khoá 31, BSNT khoá 41, 42 và thạc sĩ khoá 26.

 

Chi tiết  kế hoặch xem tại đây

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_

009bet
1