Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Gặp mặt thí sinh thạc sĩ khóa 28 về dự ôn tập tại Trường Đại học Y Hà Nội

Căn cứ vào biên bản của Ban xét duyệt hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ năm 2019. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo và đề nghị ông (bà) về trường tập trung ôn tập và thi tuyển theo kế hoạch sau:
 
- Thời gian: 13h30 thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2019.
- Địa điểm:  Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội. 
- Ôn tập: từ ngày 3/7/2019 đến ngày 4/8/2019.
- Dự kiến tập trung phổ biến qui chế thi, lịch thi và phát thẻ dự thi: ngày 5/08/2019.
- Thi tuyển: dự kiến từ ngày 7-11/8/2019 (lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau).
 
Danh sách thí sinh về ôn tập xem tại đây
 
Lịch ôn tập xem tại đây
 
Lịch chia lớp ôn tập xem tại đây
 
Danh sách nhóm trưởng chỉ định xem tại đây