Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 25 năm 2019 dự kiến vào tuần thứ 2 tháng 11 năm 2019;

+ Tiếp nhận bài báo cáo khoa học từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 12/9/2019
+ Địa điểm nhận bài báo cáo: Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội
+ Đối tượng tham dự: Nghiên cứu sinh chuyên nganh Y Dược trên toàn quốc.
Thông tin chi tiết về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2019: xin mời xem tại đây./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học