Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

Ban Thư ký Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2019 thông báo Lịch báo cáo Hội nghị như sau: Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2019 sẽ được tổ chức trong 01 ngày 19/11/2019. Kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị như sau:

1. Tập trung TOÀN THỂ NCS: 13h30 ngày 18/11/2019, chương trình gặp mặt NCS: xem tại đây.

2. Nhập Bài báo cáo Power Point vào máy của Ban thư ký: từ 8h30 - 16h30 ngày 18/11/2019;

3. Lịch báo cáo Hội nghị: xin mời xem tại đây.

Lịch báo cáo chi tiết theo Danh sách NCS sẽ thông báo sau.

Đề nghị toàn thể các Anh/Chị Nghiên cứu sinh tham dự đầy đủ./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học