Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2019 thông báo Lịch báo cáo Hội nghị như sau

1. Tập trung TOÀN THỂ NCS: 13h30 ngày 18/11/2019

2. Nhập Bài báo cáo Power Point vào máy của Ban thư ký: từ 8h30 - 16h30 ngày 18/11/2019;

3. Khai mạc Hội nghị và Hội nghị chính thức: từ 8h00 - 17h30 ngày 19/11/2019, Chương trình Hội nghị: xin mời xem tại đây.

4. Danh sách và Lịch báo cáo Hội nghị: Xin mời xem tại đây.

Đề nghị toàn thể các Anh/Chị Nghiên cứu sinh tham dự đầy đủ./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học