Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thi môn Cơ sở BSNT ngày 16.11.2019

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 16 tháng 11 năm 2019 VÀ Danh sách thi như sau:

  • Thời gian: 7h45 ngày 16/11/2019 (thứ Bảy)
  • Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di và B3
  • Đối tượng: BSNT 44 và BSNT 43
  • Danh sách thi dự kiến xem tại đây
Môn thi: Sinh lý bênh, Miễn dịch, Mô phôi
  • Thời gian: 7h45 ngày 02/11/2019 (thứ Bảy)
  • Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
  • Đối tượng: BSNT 44 và 43
  • Danh sách thi dự kiến xem tại đây
  • Lưu ý học viên cần xem trước danh sách thi tại website của Trung tâm khảo thí để biết phòng thi và số máy thi
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 324 tầng 3 nhà A1 hoặc liên hệ với Ths. Đỗ Nam Khánh ( sđt:0983616365) trước 16h00 ngày 14/11/19 nếu có sai sót
 
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và tước bằng Nội trú.
 
Chúc các học viên thi tốt