Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Võ Tiến Huy

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống”.

Chuyên ngành: Giải phẫu người, Mã số: 62720104

Thời gian: 9h00 ngày 29 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học