Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch thi ngày 7 tháng 12 năm 2019

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 07 tháng 12 năm 2019 như sau:

Thời gian: 7h45 ngày 7/12/2019 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di và B3, B4

Đối tượng: CH28 và CH27

Danh sách thi xem tại đây

Môn thi: Sinh lý bênh 

Thời gian: 7h45 ngày 7/12/2019 (thứ Bảy)

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đối tượng: CH28 và CH27

Danh sách thi xem tại đây. Lưu ý học viên cần xem trước danh sách thi tại website của Trung tâm khảo thí để biết phòng thi và số máy thi

Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 324 tầng 3 nhà A1 trước 16h00 ngày 05/12/19 nếu có sai sót

Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan

Chúc các học viên thi tốt