Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông tin Đề án tuyển sinh CKII-CKI-BSNT của Trường Đại học Y Hà Nội - Năm 2020

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Đề án xác đinh năng lực tuyển sinh Sau đại học trình độ CKII-CKI-BSNT năm 2020, điều kiện thi tuyển và chỉ tiêu đào tạo từng ngành sẽ được công bố trong thông báo tuyển sinh Sau đại học (tuần 2/ tháng 3 năm 2020). 

1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo: Cơ sở đào tạo

2. Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2019: Đại học, Sau đại học;

3. Quy mô đào tạo của Trường ĐHYHN năm 2019: Quy mô

3. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2020: Đại học, Sau đại học;

4. Số lượng giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội: Số lượng, Danh sách Giảng viên, Danh sách Giảng viên thỉnh giảng;

5. Cơ sở thực hành của Trường Đại học Y Hà Nội: CSTH

6. Năng lực dự kiến tuyển sinh năm 2020: xem tại đây

Căn cứ trên năng lực, khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu người học, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ xác định chỉ tiêu cụ thể cho ngành/ chuyên ngành trong thông báo tuyển sinh.

Trân trọng thông báo.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_

009bet
1