Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thi chứng chỉ ngày 15-02-2020

Dành cho CKII khóa 33 và một số CK2 khóa 32 (thi lần 2)

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ hỗ trợ cho các học viên CKII khóa 33 như sau: 

1. Đối tượng:

     - CKII - K33: thi chứng chỉ Hỗ trợ 

     - CKII - K32 (một số): thi chứng chỉ hỗ trợ/cơ sở (lần 2)

2. Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30, ngày 15/02/2020 (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường Hồ Đắc Di. 

3. Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong một số trường hợp khác). 

- Mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi dù chưa sử dụng vẫn bị đình chỉ thi. Học viên vi phạm quy chế, Nhà trường sẽ gửi quyết định kỉ luật về cơ quan công tác.

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi.

 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học