Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 12-14 tháng 6 năm 2020

Danh sách thi

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các học viên Cao học khóa 27+28 danh sách thi ngoại ngữ năm 2020

Đề nghị các bạn học viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng SĐH trước 16h00 t5 ngày 11/06/2020 nếu có sai sót.

Học viên cần có mặt đúng giờ tại phòng thi và mang theo thẻ học viên

Nhưng trường hợp bị đình chỉ thi sẽ bị kỷ luật và gửi thông báo về cơ quan

Chúc các bạn học viên thi đạt kết quả cao

Kế hoạch thi xem tại đây

Danh sách thi tiếng Anh xem tại đây

Danh sách thi tiếng Pháp xem tại đây

Danh sách thi tiếng Trung xem tại đây