Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 26 năm 2020, kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sĩ dự kiến vào tuần thứ 4 tháng 11 năm 2020

 

+ Tiếp nhận bài báo cáo khoa học trong hai ngày: 31/8/2020 và 01/9/2020
+ Địa điểm nhận bài báo cáo: Phòng 325, tầng 3, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội
+ Đối tượng tham dự: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Y Dược trên toàn quốc.
Thông tin chi tiết về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2020: xin mời xem tại đây./. 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học