Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo "KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020"

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội công bố việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh một số chuyên ngành và kết quả thi tuyển, như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh một số chuyên ngành, xem chi tiết tại đây.

2. Kết quả thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, xem chi tiết tại đây.

3. Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp II hệ tập trung, xem chi tiết tại đây.

4. Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I hệ tập trung, xem chi tiết tại đây.

5. Kết quả thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú, xem chi tiết tại đây

6. Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ khi thông báo đến 16h30 ngày 01/9/2020. 

     - Kinh phí phúc khảo 500.000đ/ môn thi, nộp tại Phòng 117, Tầng 1 Nhà A1.

     - Mẫu đơn đăng ký phúc khảo bài thi, xem chi tiết tại đây

     - Nộp đơn đăng ký phúc khảo và Hóa đơn nộp tiền phúc khảo nộp tại Phòng 325 - Tầng 3 - Nhà A1.

     - Kết quả chấm phúc khảo công bố trong ngày 04/9/2020.

Trân trọng./.

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học