Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKI HỆ TẬP TRUNG KHÓA 23 (2018-2020)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKI HỆ TẬP TRUNG KHÓA 23 (2018-2020)

Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành các quyết định số 4275/QĐ-ĐHYHN, ngày 08/10/2020 về việc công nhận tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hệ tập trung khóa 23 (2018-2020)

Quyết định tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học