Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ Môn Triết học cho lớp CKI khóa 25 như sau:

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ Môn Triết học cho lớp CKI khóa 25 như sau:

1.Thời gian, địa điểm: 

     - 13h30, ngày 28/11/2020  (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường B3

  2. Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây

  3. Sơ đồ phòng thi khu vực giảng đường B3 xem tại đây

 

Lưu ý:

- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong trường hợp chưa có thẻ)

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi.

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học