Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho lớp CKI khóa 25, CKII khóa 34 sáng 09/01/2021

Danh sách thi ngày 9 tháng 1 năm 2021 CKI khóa 25, CKII khóa 34 khu giảng đường và và Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD như sau:

1.Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30, ngày 09/01/2021  (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường Nhà B, B3, B4, HĐD & TTKT

  2. Danh sách phòng thi:

- Khu giảng đường xem chi tiết tại đây

- Trung tâm Khảo thí xem tại đây (Các bạn thi tại TTKT cần xem trước Danh sách phòng thi tại Website của Trung tâm)

 Lưu ý:

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi

- Học viên mang thẻ học viên hoặc CMND để được vào phòng thi

- Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi thông báo về cơ quan công tác

Chúc các học viên thi tốt./.

 

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học