Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho lớp CKI khóa 25, CKII khóa 34 sáng 23/01/2021

Danh sách thi ngày 23 tháng 1 năm 2021 CKI khóa 25, CKII khóa 34 khu giảng đường như sau:

1.Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30, ngày 23/01/2021  (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường Nhà B, B3,  HĐD 

  2. Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây

  Lưu ý:

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi

- Học viên mang thẻ học viên hoặc CMND để được vào phòng thi

- Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi thông báo về cơ quan công tác

Chúc các học viên thi tốt./.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học