Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO "Khai báo yếu tố dịch tễ phòng chống dịch Covid-19"

Nhằm dự phòng và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, đồng thời xây dựng kế hoạch học lâm sàng và thực hành bệnh viện, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trân trọng đề nghị các anh/chị học viên khai báo các thông tin y tế dưới đây. Việc điền phiếu online là bắt buộc với toàn thể học viên Sau đại học, anh/chị sẽ chịu trách nhiệm với lời khai y tế của bản thân mình. ĐỀ NGHỊ ANH/CHỊ HOÀN THÀNH KHAI BÁO TRƯỚC 24h NGÀY 18/02/2021.

Sau ngày 18/02/2021, anh/chị có thể cập nhật thông tin khai báo bất cứ khi nào khi phát sinh yếu tố dịch tễ nguy cơ. Với mỗi lần khai báo, anh/chị đều phải sử dụng duy nhất 1 số điện thoại, tên học viên nên viết hoa (ví dụ theo format sau: Đỗ Thị Mai).

https://forms.gle/ShvxgqWAurEgSceY8

 

Trân trọng cảm ơn anh/chị.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_