Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh lớp thạc sĩ Y tế công cộng-Chương trình quốc tế

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - Chương trình quốc tế

Thông tin chi tiết xem tại 

https://en.hmu.edu.vn/news/tID6038_master-of-public-health-international-programme-call-for-applications-20202021.html

Trân trong./.