Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 9 tháng 1 năm 2021

Danh sách thi

Phòng QLĐT Sau đại học gửi các bạn học viên Cao học khóa 28-29 danh sách thi ngày 09 tháng 01 năm 2021 tại Giảng đường và Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD

Đề nghị học viên xem và phản hồi về phòng QLĐT SĐH nếu có sai sót về thông tin trước 16h30 ngày 7/01/21

Học viên mang thẻ học viên hoặc CMND để được vào phòng thi

Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi báo cáo về cơ quan công tác

Danh sách học viên Cao học thi tại Giảng đường xem tại đây

Danh sách học viên Cao học  thi tại Trung tâm Khảo thí xem tại đây (Các bạn thi tại TTKT cần xem trước Danh sách phòng thi tại Website của Trung tâm)

Chúc các bạn thi tốt