Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Chuẩn bị kế hoạc tuyển sinh Sau đại học năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện công khai Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2021 như sau:

 

1. Thông tin đề án, năng lực và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, xem tại đây.

 

2. Các phục lục kèm theo thông tin đề án tuyển sinh

 

    - Phụ lục 1, xem tại đây

    - Phụ lục 2, xem tại đây

    - Phụ lục 3, xem tại đây

    - Phụ lục 4, xem tại đây

    - Phụ lục 5 - 6, xem tại đây

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_