Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN THẾ MAY

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế May

Tên đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật Nuss có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa, Mã số: 9720104

Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự./.

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/16CQRvRivgQdJWtd88Bu2Y5LcJYabehoT/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1dQb0BlgbhbYI6hToD4kLSPuqhEuQDhwO/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file  https://drive.google.com/file/d/1c3VJ7tudCBP-2yXjX9Sv9bn-GYXniNzR/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1Bb8aIQ35BrO3LBGsCBcjdAISIjFfCbSI/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1Q6ogyi-lC6TQoumaV0RR41ykJKEPj6Rz/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 31/05/2021