Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN THI TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

Để chuẩn bị cho các bạn tham dự kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, Phòng QLĐTSĐH và TTKT tổ chức cho các thí sinh được tham dự tập dượt thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính bảng. 

1. Đối với các thí sinh dự thi CKII, CKI và thạc sĩ: tất cả đều tham dự và không cần đăng ký.

2. Đối với thí sinh dự thi BSNT: Do các thí sinh vừa tốt nghiệp và thường xuyên tham dự các kỳ thi trắc nghiệm trên máy tính, nên các bạn thí sinh tham dự thi BSNT có thể đăng ký tham dự hoặc không tham dự, thời hạn hoàn thành đăng ký 16h00 ngày 09/08/2021 qua link sau: https://forms.gle/SwuJy12pTR9tkT5W8

3. Thời gian tổ chức thi và tập dượt thi bằng hình thức trắc nghiệm: Sẽ có kế hoạch và thời gian cụ thể thông báo tại website http://sdh.hmu.edu.vn

Chúc các bạn sức khỏe, bình an./.

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021_