Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 26 năm 2021, kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sĩ dự kiến vào ngày 11/11/2021.

+ Thời gian dự kiến: 11 tháng 11 năm 2021 (thứ năm);

+ Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Y Hà  Nội hoặc online nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

+ Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Thông tin chi tiết về Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh năm 2021: xin xem tại đây.

Biểu mẫu dành cho Nghiên cứu sinh tham dự hội nghị: xin xem tại đây.

Phòng QLĐT Sau đại học