Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS LƯU THỊ VŨ NGA

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh: Lưu Thị Vũ Nga

Tên đề tài: "Một số gen mã hóa Carbapenemase và mối liên quan với mức độ kháng Carbapenem của Acinetobacter Baumannii tại Việt Nam"

Chuyên ngành: Vi sinh y học   Mã số: 62720115

Thời gian: 08h30 ngày 01 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tham dự./.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học