Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học - Năm 2021, như sau:

1. Kết quả chấm phúc khảo bài thi trình độ thạc sĩ, xem tại đây

2. Kết quả chấm phúc khảo bài thichuyên khoa cấp II, xem tại đây

3. Kết quả chấm phúc khảo bài thi chuyên khoa cấp I, xem tại đây

4. Kết quả chấm phúc khảo bài thi Bác sĩ nội trú, xem tại đây

Trân trọng./.

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2021_