Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGÔ THÀNH HƯNG

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng phương pháp Ozaki điều trị bệnh van động mạch chủ đơn thuần tại bệnh viện E”

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa                                 Mã số: 9720104

Ngày bảo vệ: Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 11 năm 2021

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Đoàn Quốc Hưng - Trường Đại học Y Hà Nội.

Hướng dẫn 2: GS.Camillerie Lionel - Cộng hòa Pháp

Những đóng góp mới của luận án

- Phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng phương pháp Ozaki là phương pháp an toàn, tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau mổ thấp (1,4%). Tỷ lệ xuất hiện các biến chứng sau mổ thấp, không làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng sau mổ liên quan đến phẫu thuật.

- Phương pháp dễ thực hiện, với tỷ lệ thành công cao (97,2% tái tạo van thành công).

- Tỷ lệ hở van động mạch chủ sau mổ thấp, 1,4% hở van động mạch chủ mức độ vừa ngay sau mổ.

- Tỷ lệ phải mổ lại trong thời gian theo dõi trung hạn (26,5 tháng) thấp: 2,8% phải mổ lại do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

- Tỷ lệ tử vong khi theo dõi trung hạn là 2,8% khi theo dõi trong 26,5 tháng.

- Van động mạch chủ hoạt động tốt với chênh áp tối đa qua van ĐMC (< 20 mmHg), diện tích hiệu dụng lớn (> 2 cm²), vận tốc tối đa dòng máu qua van thấp (< 2m/s).

- Bệnh nhân không phải dùng thuốc chống đông cho van ti sau mổ, chỉ dùng Aspirin 100 mg/ngày trong vòng 6 tháng sau mổ.

- Bệnh nhân sau mổ có cải thiện rõ rệt về triệu chứng lâm sàng (NYHA I-II chiếm 97,1%).

- Chức năng tim sau mổ cải thiện, đường kính thất trái giảm sau mổ với nhóm bệnh nhân có hở van ĐMC trước mổ.

- Chỉ định phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng phương pháp Ozaki với bệnh nhân ở các lứa tuổi khác nhau, các thương tổn van động mạch chủ (hẹp van, hở van hoặc hẹp hở van phối hợp) và các kiểu hình giải phẫu van động mạch chủ (hai cánh van, ba cánh van) khác nhau.

- Có thể tiến hành tái tạo một cánh van, hai cánh van (van động mạch chủ hai cánh nhóm 0) hoặc tái tạo ba cánh van.

- Với nhóm bệnh nhân có vòng van động mạch chủ nhỏ tránh được hiện tượng mất tương xứng giữa bệnh nhân với van tái tạo sau mổ. 

New conclusions of the thesis

- Aortic valve reconstruction surgery by Ozaki’s procedure is a safe method with the 30-day postoperative mortality rate was low (1.4%). The incidence of postoperative complications was low without increasing the risk of postoperative complications related to surgery.

- This method was convenient to implement with a high success rate (97.2% of successful valve reconstruction).

- The rate of aortic valve regurgitation was low: 1.4% of all patients had moderate aortic valve regurgitation after surgery.

- The rate of reoperation during the medium-term follow-up period (26.5 months) was low: 2.8% of all patients had reoperation due to aortic valve endocarditis.

- During medium-term follow-up (26.5 months), the mortality rate was 2.8%.

- Hemodynamics of aortic valve was excellent with gradient maximum < 20 mmHg, effective orifice area index > 2 cm², and the velocity maximum < 2 m/s.

- Patients do not be required to use anticoagulants for the postoperative valve, only aspirin 100 mg/day within 6 months after surgery.

- The clinical symptoms were obviously improved (NYHA I-II accounted for 97.1%).

- After reconstruction surgery, LVEF was improved, and left ventricular diameter was decreased, in comparison to the preoperative group with aortic valve regurgitation.

- Indications for aortic valve reconstruction surgery by Ozaki’s procedure included varied range of ages, all of the aortic valve lesions (valvular stenosis, regurgitation or a combination of both) and different morphology of aortic valve (bicuspid or tricuspid).

- This method could be carried out reconstructing for one, two or three cusps.

- Other advantage was to avoid postoperative prosthesis‐patient mismatch in the group with small aortic annulus.

Toàn văn luận án:  xem tại https://drive.google.com/file/d/1a9187ScHJ9fatz_3hPlcFSyl2Uvr5zV-/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Việt: xem tại  https://drive.google.com/file/d/1ni78WFAbOoxyz8FxqWWLM4bMqFcJsMsZ/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh:  xem tại https://drive.google.com/file/d/1V6GwTGR7Y_BXgL8zeILJI_IB_Wow1lQM/view?usp=sharing