Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Lịch thi ngày 19 tháng 2 năm 2022

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022 như sau:

 
    Thời gian: Sáng ngày 19/2/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 
     Đối tượng: CH29 và CH30
     Môn thi: Nghiên cứu khoa học
     Danh sách học viên Thạc sĩ thi ngày 19-02-2022 tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD xem tại đây (Lưu ý học viên vào website của Trung tâm
     để xem phòng thi và giờ thi)
 
     Thời gian: 7h30 ngày 19/2/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường B3, B4, B4 mới 
     Đối tượng: CH29 và CH30; 
     Danh sách học viên Thạc sĩ thi ngày 19-02-2022 tại Giảng đường xem tại đây
     
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về Chuyên viên khối trước 16h30 ngày 16/2/22 nếu có sai sót
 
Học viên lưu ý phải khai báo y tế trước khi đến trường thi. TẤT CẢ HỌC VIÊN CÓ 2 TRONG SỐ CÁC TRIỆU CHỨNG SAU: HO, SỐT, NGHẸT MŨI, SỔ MŨI, KHÓ THỞ đề nghị báo cho nhóm trưởng và hoãn thi (ko đến trường thi)
 
Học viên lưu ý ko cần làm xét nghiệp COVID-19 trước khi đến trường
 
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan

009bet
1