Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch thi chứng chỉ ngày 5/3/2022

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo lịch tổ chức thi chứng chỉ cho học viên CH, BSNT ngày 05 tháng 3 năm 2022 như sau:
     Thời gian: 7h30 ngày 19/2/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường B3
     Đối tượng: CH29 và CH30
     Danh sách học viên CH30 và CH29 thi chứng chỉ TRIẾT xem tại đây
     
     Thời gian: 7h30 ngày 19/2/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
     Đối tượng: CH29 và CH30
     Danh sách học viên CH30 và CH29 thi chứng chỉ NCKH xem tại đây (Lưu ý học viên phải xem phòng thi và số máy thi tại website của Trung tâm Khảo thí trước     
     ngày thi)
 
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về Chuyên viên khối trước 16h00 ngày 3/3/22 nếu có sai sót.
Học viên lưu ý TẤT CẢ THÍ SINH KHI ĐẾN DỰ THI ĐỀU THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ, QUÉT QR CODE THEO ỨNG DỤNG PC COVID.
Những học viên có các triệu chứng: Ho, ngứa họng, sốt, sổ mũi, hắt hơi...cần tự làm test nhanh COVID-19 vào sáng ngày thi. Nếu âm tính mới được đến thi
 
Những học viên bị F0 hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 làm đơn hoãn thi gửi trực tuyến về cho Chuyên viên Khối và Khai báo vào link https://forms.gle/bxspsNLnNkxx5EGUA
 
Học viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.
Những trường hợp bị đình chỉ thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan công tác 
Chúc các học viên thi tốt.
 
 

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC

 

 

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo lịch tổ chức thi môn Triết học khối BSNT K46 và K45 , CH 30 và CH 29 ngày 19 tháng 2 năm 2022 như sau:
     Thời gian: 7h30 ngày 19/2/2022 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường B3
     Đối tượng: CH29 và CH30; BSNT  K46 và K45
     Danh sách học viên BSNT K46, K45 thi chứng chỉ TRIẾT xem tại đây
     Danh sách học viên CH30 và CH29 thi chứng chỉ TRIẾT xem tại đây
     Sơ đồ phòng thi xem tại đây
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về Chuyên viên khối trước 16h00 ngày 17/2/22 nếu có sai sót.
Học viên lưu ý TẤT CẢ THÍ SINH KHI ĐẾN DỰ THI ĐỀU THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ, QUÉT QR CODE THEO ỨNG DỤNG PC COVID.
Học viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.
 
Chúc các học viên thi tốt.