Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO KHẮC PHỤC LỖI ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Các bạn ứng viên đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Do số lượng ứng viên truy cập trang thông tin http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn tăng đột biến trong từ chiều ngày 23/5-24/5/2022, dẫn đến tính trạng lỗi hệ thống đăng nhập và tải thông tin danh mục hồ sơ.

Hiện tại, sau khi khắc phục lỗi, trang thông tin đăng ký hồ sơ tuyển sinh trực tuyến đã hoạt động bình thường

Trân trọng./. 

_Phòng QLĐT Sau đại học_