Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Trường đại học Y Hà Nội đã triển khai hỗ trợ ứng viên có nguyện vọng dự thi Sau đại học năm 2022 đăng ký hồ sơ trên cổng thông tin trực tuyến http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn. Tuy nhiên, trong 2 ngày cuối cổng thông tin tiếp nhận hồ sơ có tình trạng lỗi hệ thống. Do đó, để tạo điều kiện cho các ứng viên chưa thực hiện đăng ký hồ sơ thành công trong thời gian xảy ra lỗi hệ thống trên cổng đăng ký hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 đã xem xét và quyết định:

1. Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, CKII, CKI đến 16h30 ngày 27/05/2022.

2. Các ứng viên chưa đăng ký hồ sơ trực tuyến thành công do lỗi hệ thống có thể tiếp tục đăng ký trên cổng thông tin http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn cho đến hết thời gian gia hạn. Thí sinh kiểm tra các hộp thư trong email của mình để đảm bảo thư khẳng định đã đăng ký thành công không rơi vào hòm thư rác. Trong trường hợp ứng viên không đăng ký trực tuyến thành công trên cổng thông tin http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn do lỗi hệ thống, ứng viên lưu lại minh chứng của việc đăng ký không thành công để đối chiếu với thông tin của nhà trường.

3. Ứng viên không đăng ký thành công trên cổng thông tin http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn có thể đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin  https://forms.gle/cYpL61YD2qSEjLva9 cho đến hết thời gian gia hạn. Ứng viên cần lưu lại các minh chứng về việc đăng ký thành công trên cổng thông tin này. Ứng viên đã đăng ký thành công ở cổng http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn không đăng ký lại ở cổng thông tin mới.

Thông báo chi tiết xem tại đây

Trân trọng./.

 

_Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học năm 2022_