Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

Nhằm giúp các ứng viên có thông tin để chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo một số nội dung sau:

-  Thông báo của Hội đồng tuyển sinh, xem tại đây

-  Quy trình, hiệu lệnh và thời gian thi, xem tại đây

-  Mốc thời gian theo tiến trình tuyển sinh

+ Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: 06/8/2022

+ Nhận thẻ dự thi: 09/8/2022

+ Thi tuyển: 10-12/8/2022

+ Công bố kết quả thi: 26/8/2022

+ Nhận đơn phúc khảo: 29-30/8/2022

+ Chấm và công bố kết quả phúc khảo: 01/9/2022

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2022 đề nghị tất cả thí sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung thông báo trên đây ./.

 

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022_