Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TUYỂN SINH THẠC SĨ - CKII - CKI NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn ôn tập, Phòng QLĐT Sau đại học gửi tới các bạn ứng viên kế hoạch và zoom trực tuyến hướng dẫn ôn tập các lớp, như sau:

1. Kế hoạch ôn tập

- Các lớp hướng dẫn ôn tập trình độ thạc sĩ, xem tại đây

- Các lớp hướng dẫn ôn tập CKII, xem tại đây

- Các lớp hướng dẫn ôn tập CKI, xem tại đây.

Lưu ý:

- Một số chuyên ngành như ưng thư, RHM, YHCT, nhóm các chuyên ngành và cơ sở thuộc viện YHDP, YTCC không có trong kế hoạch ôn tập chung, các bạn lấy tại phần lịch học chi tiết.

- Môn Giải phẫu bệnh được tổ chức chung một lớp cho CKI, CKII (cơ sở, chuyên ngành, khi hướng dẫn ôn các thày cô sẽ có lưu ý với CKI hoặc CKII).

- Môn cơ sở Mô phôi cho CKI tổ chức giảng ngoài giờ HC (tối), các bạn chuyên ngành GPB lưu ý thời gian để tham gia lớp hướng dẫn ôn tập môn Mô phôi đầy đủ theo lịch.

- Danh sách nhóm trưởng, các bạn liên hệ để nhận thông tin về nhóm ôn tâọ của lớp

2. Lịch học chi tiết, xem tại đây.

 

 

_Phòng QLĐT Sau đại học_