Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - CKII - CKI NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2022, Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện xác định năng lực, chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2022 và thực hiện công khai đề án tuyển sinh sau đại học tại cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, cổng thông tin của nhà trường theo quy định.

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 746/TB-ĐHYHN ngày 15/04/2022 và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 đã họp và phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp II và chuyên khoa cấp I.

Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu xem tại đây.

Trân trọng./.

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022_

009bet
1