Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGÔ TOÀN ANH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Ngô Toàn Anh

Tên đề tài: “Nghiên cứu can thiệp phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục học đường bằng các ứng dụng di động thông minh”

Chuyên ngành: Y tế công cộng     Mã số: 9720701

Thời gian: 9h00ngày 02 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1cuTrgeLcVc8EijgoBMaavyPiWLo4PzXo/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1gGL4ADnj-Cn1XFa1BchLDe8NyyI41aBL/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1aqb1MW7Mwh5X_lEb3TTxDi0l9lZdgGuv/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1496gozqailFg4u6h_oR6VsFunorw649E/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1IH16oEeBm4Aexnu4GS9dgjbqCoDbFKV_/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 12/10/2022